Oulun kestomuovirakenne Oy

Oulun Kestomuovirakenne Oy on perustettu vuonna 1991 ja siirtynyt liiketoimintakaupalla uudelle yrittäjälle vuonna 2021. Liiketoiminta kaupassa siirtyi Yrityksen nimi, Henkilöstö, Työnjohto, yhteystiedot yms. Uusi Y-tunnus on 3150694-4

Ydinosaamisemme on kestomuovien hitsaaminen. Käyttämämme hitsausmenetelmät noudattavat laadittuja standardeja. Kiinnitämme erityistä huomiota tuotteiden laatuun jatkuvalla seurannalla ja työmenetelmien kehittämisellä. Asiantuntemuksemme ja osaamisemme yhdistettynä laadukkaisiin raaka-aineisiin ja nykyaikaiseen konekantaan ovat olleet perustana pitkäaikaisille asiakkuuksille sekä toimiville yhteistyökumppanuuksille. Keskeiset asiakassegmenttimme ovat kaivokset, pintakäsittelylaitokset, vesilaitokset, kalanviljelylaitokset, metalli- ja paperiteollisuus, LVI- ja prosessiteollisuus, öljy-yhtiöt, sekä kemianteollisuus. Asiakkaamme vaihtelevat isojen tehtaiden kunnossapidosta pieniin asennusliikkeisiin. Liian suuria tai liian pieniä asiakkaita ei ole olemassakaan.

Ympäristö on meille tärkeä, joten kiinnitämme erityistä huomiota kierrätykseen. Kierrätysaste onkin meillä varsin korkea.